Tuyệt vọng khi bị chính bạn thân phản bội

Anh rể – chúng tôi cưới nhau được 2 năm. Nhưng có những điều bạn không biết. Anh rể, chuyện gì vậy? Em Chồng Đời Sống Tình Dục Với Em Gái Không Diễn Ra Tốt Đẹp Vì Em. Anh rể, anh đang nói gì vậy? Chị dâu – Xem này, Raj, bạn cũng là bạn tốt với anh rể của tôi … vì vậy hãy đi vào vấn đề mà không lạc đề. Tôi và Didi của bạn, chúng tôi yêu nhau rất nhiều, nhưng do một số sai sót trong vấn đề tình dục, tôi không thể mang lại hạnh phúc cho Didi của bạn. Tôi muốn bạn Tôi sững sờ và nói với anh ấy – anh rể, anh đang nói cái gì vậy? Tôi-bạn thường nói đùa.