Vì nhút nhát nên chàng trai để bạn gái cho người khác đụ

Vì vậy, tôi có ý tưởng viết một bài báo mới về tình dục hôm nay và tôi đang tham dự. Mọi người đều biết rằng tạp chí gia đình và tạp chí phụ nữ luôn có các chuyên mục về các vấn đề tình dục và cá nhân, và tất cả mọi người từ trẻ em đến người già đều đọc chúng với một niềm say mê. Điều đó cũng tốt. Những người có kinh nghiệm cũng cung cấp giải pháp cho các vấn đề của mọi người. Nhưng mọi người, có một sự khác biệt lớn giữa những vấn đề tình dục mà tôi gặp phải và những vấn đề tình dục mà tôi gặp phải trên những tạp chí đó.