Vợ tôi muốn học ngoại ngữ với anh chàng da đen

SUMAN – Có chuyện gì vậy, thưa ngài, ngài đang nói một cách bình tĩnh. Sếp – Tôi có một người đặc biệt… Hari. Anh ấy rất ủng hộ tôi trong công việc đối diện với tôi, nhưng hôm qua anh ấy đã nổi điên vì một chuyện. Bây giờ tôi sẽ thua lỗ. Suman – Này, một người đặc biệt như vậy sẽ sớm được tổ chức. Trưởng phòng – Thực ra vấn đề là…anh ấy là một tên khốn thực sự…anh ấy đã nhìn thấy một cô gái. Làm thế nào để tôi có được anh ấy bây giờ? Suman – bạn là trưởng làng … không biết bạn đã đụ bao nhiêu cô gái. Không có cô gái sẽ từ chối bạn. Sếp – Không, Suman, đó không phải là vấn đề. Chết tiệt tôi là một cái gì đó khác.